Serdeczne wyrazy współczucia i wsparcia z powodu przedwczesnej śmierci Żony i naszej Działkowiczki – Pani ANNY PIETRYKI, składają Panu Leszkowi Pietryce – Wiceprezesowi Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina” w Lublinie.

Działkowcy oraz członkowie zarządu

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina” ogłasza

POWTÓRNĄ LICYTACJĘ

następujących, zaniedbanych działek w naszym Ogrodzie:

w dniu 15 PAŹDZIERNIKA o godzinie 1700

w budynku Zarządu przy ul. Zawilcowej 2

Nr 115 o powierzchni 283 m2. Na działce znajduje się altanka z płyt paździerzowych, właściwie komórka w stanie średnim, jabłoń, śliwa - mirabelka, 3 śliwy, wiśnia, czereśnia – do  radykalnego przycięcia, zdziczałe 2 krzewy agrestu i kłącze winogronu.

Wartość działki została wyceniona przez Inwentaryzacyjną Komisję Ogrodową na 600 zł – OBNIŻONĄ O 50 % w II przetargu do 300 zł, co stanowi cenę wywoławczą licytacji.

Nr 226 o powierzchni 289 m2. Na działce znajduje się murowana altana w stanie do remontu i 2 zniszczone foliaki, podniszczony kompostownik, cementowa ścieżka ok. 10 mb z krawężnikami (ok. 20 mb) w zniszczonym stanie. W niezamkniętej altance znajdują się stare, zniszczone meble bez wartości.

Drzewa owocowe: jabłoń, grusza, 2 wiśnie, śliwa. Krzew ozdobny: 1 sztuka bukszpanu. Brak jakichkolwiek upraw. Działka zrośnięta zaniedbaną trawą i chwastami.

Wartość działki została wyceniona przez Inwentaryzacyjną Komisję Ogrodową na 800 zł - OBNIŻONĄ O 50 % w II przetargu do 400 zł, co stanowi cenę wywoławczą licytacji.

Na podstawie art. 42 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13.12.2013 r. - wycenione kwoty zostaną wypłacone poprzednim użytkownikom działek, po potrąceniu niezapłaconej opłaty ogrodowej za rok 2018.

Działki można obejrzeć w Ogrodzie w ciągu dnia w dowolnym czasie.

Z osobą, która wylicytuje działkę, zostanie podpisana „Umowa dzierżawy działkowej”, po wniesieniu jednorazowej opłaty wpisowej wynoszącej 300 zł i opłaty inwestycyjnej w wysokości 250 zł.

Lublin, 2 października 2018 r.