P R O G R A M

festynu Jubileuszowego ROD „Kalina” w Lublinie

10 czerwca 2017 r.

godz. 1500 – Koncert „Muzyczne powitanie” –zespół „Szyszkin Band” pod kierownictwem Jerzego

 Szyszkowskiego w wykonaniu artystów estradowych. W repertuarze: piosenki biesiadne.

godz. 1530 - Powitanie Gości i Komitetu Honorowego Obchodów 40-lecia Ogrodu oraz sponsorów

Jubileuszu przez prezesów Zarządu ROD.

Przemówienia Gości.

godz. 1600 - Wręczenie Medali Prezydenta Miasta działkowcom z 40-letnim stażem w Ogrodzie

oraz działkowcom zasłużonym dla Ogrodu ( Prezydent Lublina Krzysztof Żuk w asyście

Przewodniczącej Komitetu Honorowego – p. radnej Marty Wcisło)

godz. 1630 - Zainaugurowanie bloku artystycznego dla dzieci : konkurs wiedzy przyrodniczej

z nagrodami. Prowadzenie: Joanna Kolstrung i Marek Makuch (dalsze atrakcje poza sceną

w „Strefie dla dzieci” do godz. 1800 – Animacja: Maciej Szyszkowski i współpracownicy)

godz. 1700 - koncert zespołu „Szyszkin Band” – mix światowych standardów muzycznych.

godz. 1730 - Wręczenie Dyplomów Uznania i nagród użytkownikom najbardziej zadbanych działek –

Przewodnicząca Komitetu Honorowego Jubileuszu – p. Marta Wcisło i prezes

Zarządu ROD„Kalina”

godz. 1750 – Piosenka Jonasza Kofty „Pamiętajcie o ogrodach” – motto muzyczne naszego Ogrodu

w wykonaniu Joanny Kolstrung

godz. 1800 - Konkurs z nagrodami – quiz dla dorosłych zorganizowany przez sponsorów Jubileuszu

markety: E.Leclerc oraz Leroy Merlin.

godz. 1830 - Koncert muzyczny „Hity muzyki disco polo” w wykonaniu Zespołu „Gamma”

pod kierownictwem Krzysztofa Wawszczaka:

zabawa taneczna.

godz. 2000 - zakończenie festynu –Przewodnicząca Komitetu Honorowego – p. Marta Wcisło i prezes

Zarządu ROD „Kalina” – Halina Gaj-Godyńska

Konferansjerzy: Joanna Kolstrung z Centrum Kultury w Lublinie i Marek Makuch z Puławskiego Domu

Kultury,

Część artystyczna: „Szyszkin Band” pod kierownictwem Jerzego Szyszkowskiego

„Strefa dla dzieci” : gry i zabawy godz. 1630 – 1800 – Maciej Szyszkowski

Kiermasze ogrodnicze : Sklep „Grin Pojnt, E.Leclerc.

Catering dla Działkowców i Gości (czynny w godz. 1500 – 1900) firma „Kogucik” p. Grzegorza Muzykowskiego.

Dokumentacja filmowo-fotograficzna - informatyk p. Jacek Ochmiński

Sponsorzy Jubileuszu:

1. Market E.LECLERC Centrum Handlowe TURIS Sp. z o.o. ul. Turystyczna – Partner Jubileuszu

2. Market LEROY MERLIN Olimp

3. Sklep Ogrodniczy „Grin Pojnt” ul. Okólna 3 D Lublin.

4. Catering Kogucik, ul. Czechowska 4 w Lublinie