Oferowane działki są opuszczone i zaniedbane, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy ich nowych użytkowników.

Można je dostać od Zarządu bezpłatnie, tj. bez wnoszenia całości opłaty inwestycyjnej

i przy zwolnieniu z opłaty ogrodowej przez 1 rok lub 2 lata użytkowania – w zależności

od zdegradowania { możliwe negocjacje z Zarządem ROD „Kalina”}.

(Oferowane działki są opuszczone i zaniedbane, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy ich użytkowników)

Jedyny warunek statutowy: jednorazowa wpłata „wpisowego” – 300 zł.

SEKTOR A:

działka nr  42 – podmakająca, bez altanki, częściowo zagospodarowana ( w przyszłym roku 2019 zostanie wykopany staw odwadniający okoliczne działki)

Sektor B:

działki : Nr 77, 82, 83, 86, 87, 99, 100, 101, 116, 119, 120, bez altanek, zaniedbane, zarośnięte, podmokłe, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy fizycznej nowego użytkownika i zainwestowaniu w działkę.

Sektor C:

działki zaniedbane, bez obiektów Nr : 168 b, 173 A, 174 A, 189 A (dług), 192, 199

Do zapłaty tylko jednorazowa opłata wpisowa 300 zł.

Sektor D:

działki Nr : 232, 233, bez obiektów, zarośnięte.

działka Nr 235 - z drewnianą altanką, zarośnięta

Do zapłaty tylko jednorazowa opłata wpisowa 300 zł.

Oraz w sektorrze B:

sucha, ładna działka nr 115 z małą drewnianą altanką, obecnie nieuprawiana od 2 lat. Koszt jednorazowy : 400 zł odstępnego dla poprzedniego użytkownika, 300 zł wpisowego, 250 zł opłaty inwestycyjnej oraz bieżąca opłata ogrodowa za rok 2019.

Od 18 marca (po zinwentaryzowaniu) wystawione zostaną na licytację działki z altankami nr 94 , 235, 241. (koszt: wylicytowana kwota + 300 zł wpisowego + 250 zł opłaty inwestycyjnej + bieżąca opłata ogordowa za 2019r.)

Położenie działek można zlokalizować w zakładce MAPY.

Stan na dzień11-02-2019 r.

 

Stan na dzień 11-02-2019

Nr działki

Metraż

Imię i nazwisko

Kontakt

Cena

UWAGI

61

330m2

Danuta Gawot

do syna Macieja Gawota

790 733 334

do uzgodnienia 881 513 325

Altanka drewniana do remontu, drzewa i krzewy owocowe, byliny, grządki warzywne. Działka dość zaniedbana

269a

449m2

Elżbieta Zajęcka

507 063 924

do uzgodnienia

altanka, drzewa i krzewy owocowe, grządki warzywne

169a

386m2

Marian Klin

513 432 595

do uzgodnienia

altanka drewniana w dobrym stanie, drzewa i krzewy owocowe, byliny kwiatowe, działka częściowo warzywna

178

303m2

Zdzisław Siedlecki

519 174 310

do uzgodnienia

Działka warzywna ze szklarnią i foliakiem. Drzewa i krzewy owocowe. Działka z altanką. Zadbana.

250

483m2

Teresa Koproń

516 846 575

do uzgodnienia

Działka z altanką. Zadbana.

115

283m2

Zarząd ROD „Kalina”

511 176 601

400 zł

Działka z małą altanką. Nadaje się na działkę rekreacyjna i warzywną.

Zarząd informuje, że odsprzedaży podlega tylko własność działkowca, tj. altanka, urządzenia działkowe oraz nasadzenia na działce. Ziemia jest własnością Gminy Lublin, dzierżawioną n/p Księgi Wieczystej przez stowarzyszenie ogrodowe ROD „Kalina” w Lublinie i nie podlega sprzedaży.

Pomiędzy sprzedającym a kupującym należy spisać „Umowę przeniesienia prawa do działki” (druk dostępny TUTAJ lub w Zarządzie ROD „Kalina” przy ul. Zawilcowej 2 w każdy poniedziałek w godz. 1500- 1800), potwierdzonej następnie przez notariusza (potwierdzenie własnoręczności podpisu obu stron umowy) którą nabywca działki zobowiązany jest przedstawić w Zarządzie Stowarzyszenia przy ul. Zawilcowej 2 w Lublinie w celu zaakceptowania ”Umowy przeniesienia prawa do działki” przez Stowarzyszenie zarządzające Ogrodem.

 

Państwa Działkowców zainteresowanych elektryfikacją Ogrodu informuję, że inwestycja powinna ruszyć w pierwszej połowie 2019 roku, bowiem Pan Prezydent Krzysztof Żuk podtrzymał deklarację ws. dotacji do tej inwestycji i jej realizacji w ramach budżetu inicjatywy lokalnej w I kwartale nowego roku.

Obecnie czekamy na przesunięcia w budżecie Miasta, które zatwierdzi ewentualnie sesja Rady Miasta w lutym br. Następnie, po podpisaniu umowy (porozumienia) pomiędzy Wydziałem Inwestycji i Remontów UM a Biurem Partycypacji Obywatelskiej  i Zarządem ROD „Kalina”, Wydział Inwestycji i Remontów będzie mógł ogłosić przetarg na wykonawstwo tej inwestycji, w którą zostaną zaangażowane znaczne środki finansowe Gminy Lublin. Następnie, po ustawowym terminie odwoławczym, wyłoniony w przetargu wykonawca będzie mógł przystąpić do pracy.

Zarząd Ogrodu spodziewa się, że na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia ROD „Kalina”, które odbędzie się 23 marca br. – będziemy mogli powiadomić Państwa o dalszych, aktualnych szczegółach realizacji tej inwestycji.

11 luty 2019r

Pisma:

Pismo z zapytaniem do Prezydenta z 4 grudnia 2018

Odpowiedź od Prezydenta Szymczyka z 27 grudnia 2018

Dyżury Zarządu ROD „Kalina”
w okresie zimowym 2018 / 2019
w poniedziałki w godz. 1500 – 1800

GRUDZIEŃ: 3, 10, 17 (17 grudnia później - od godz. 1700, posiedzenie Zarządu)

STYCZEŃ: 7, 21 (21 sztycznia później - od godz. 1700, posiedzenie Zarządu )

LUTY: 4, 18 (18 lutego później - od godz. 1700, posiedzenie Zarządu)

W załączeniu zamieszczamy Oświadczenie Prezydenta Miasta ws. przyszłości ogrodów działkowych w Lublinie, która jest niezagrożona:

W związku z nieprawdziwymi informacjami przekazywanymi mieszkańcom, dotyczącymi przyszłości ogrodów działkowych zlokalizowanych na Podzamczu, informuje, że we wszystkich dokumentach planistycznych Miasta Lublin zapisano zachowanie i dalsze istnienie wszystkich ogrodów działkowych w Lublinie. (…)

Nabyte przez ogrody działkowe (z mocy prawa) prawo użytkowania oraz stosowne zapisy planistyczne (…) są gwarancją, że istniejące ogrody działkowe zlokalizowane w Lublinie są i będą! Dalszemu istnieniu ogrodów działkowych nic zatem nie zagraża, ponieważ chronią je ustawowo określone przepisy prawa (tj. ustawa o ogrodach działkowych) oraz prawo miejscowe (tj. przyjęte stosowne zapisy w planach przestrzennego zagospodarowania i studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego).

Pełna treść pisma (PDF)

Z dniem 1 marca 2018 r. przestaje funkcjonować konto bankowe Ogrodu w ING Bank Śląski.
Nowe, aktualne konto ROD "Kalina" w Getin Bank ma nr : 81 1560 0013 2006 7527 5000 0001

Zarząd ROD “Kalina” przypomina
o zakazie spalania odpadków i części roślin.
 
(podstawa prawna: ustawa o odpadach z 14.12.2012 r. – Dz.U.2013 poz. 21
oraz paragr. 85 Regulaminu ROD)
 

Łamiąc zakaz spalania na terenie ogrodu działkowego narażacie się Państwo na mandat karny (min. 50 zł) ze strony Straży Miejskiej, za co Zarząd ROD “Kalina nie ponosi odpowiedzialności.