Państwo Działkowcy

Z przykrością i wielkim wstydem

Zarząd Ogrodu u p r a s z a działkowców

o nieprzywłaszczanie sobie kwiatów i sadzonek oraz urządzeń z terenu Parku „Zawilcowa”.

Urząd Miasta zapowiedział kontrolę naszych działek w celu zlokalizowania ukradzionych z parku nasadzeń i kostki brukowej.

18 maja 2019 r.

17 maj 2019

INFORMACJA

ze spotkania w Ratuszu w dniu 17 maja 2019 r.

z Prezydentem Krzysztofem Żukiem ws. elektryfikacji Ogrodu „Kalina”

W spotkaniu ponadto wzięli udział: Pani Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Marta Wcisło, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin p. Artur Szymczyk oraz dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów UM – p. Tadeusz Dziuba, a ze strony Zarządu ROD „Kalina”: prezes Zarządu p. Halina Gaj-Godyńska, wiceprezes p. Andrzej Kornicki oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia ogrodowego p. Zbigniew Kazanowski.

W toku rozmów, Prezydent Krzysztof Żuk podtrzymał wolę udzielenia Ogrodowi dotacji do tej inwestycji w ramach partycypacji społecznej w budżecie lokalnym Miasta. W ciągu najbliższych kilkunastu dni powinno zostać podpisane pomiędzy stronami (Urząd Miasta i Zarząd ROD „Kalina”) porozumienie w tej sprawie, po czym Wydział Inwestycji i Remontów UM przystąpi do ogłoszenia przetargu na wykonawstwo „Budowy oświetlenia ledowego w ROD „Kalina”, zaś Zarząd Ogrodu dokończy procedurę pozyskania pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jako wkładu własnego Ogrodu w tę inwestycję, która zapewni oświetlenie newralgicznych miejsc w Ogrodzie oraz rozprowadzenie sieci elektrycznej, od które poszczególni działkowcy ( już na własny koszt) będą mogli przeciągnąć kable elektryczne do swoich działek i altanek.

Eksploatacja energii elektrycznej na terenie wspólnym w Ogrodzie (np. latarnie) będzie rozliczana w równej kwocie na każdą działkę, zaś używanie prądu w altance i na działce działkowca będzie opomiarowane przy pomocy podlicznika.

Mamy nadzieję, że nasze ponad dwuletnie starania o zelektryfikowanie Ogrodu, przy pozyskaniu znaczącego wsparcia finansowego Gminy Lublin – w końcu zostaną sfinalizowane w bieżącym roku, co będziemy zawdzięczali wyjątkowej determinacji Pana Prezydenta Żuka oraz Pani wiceprzewodniczącej Marty Wcisło ( Honorowej Członkini naszego Stowarzyszenia).

Poniżej zdjęcia z roboczego spotkania w tej sprawie, z udziałem wymienionych wyżej osób.

Elektryfikacja - spotkanie z Prezydentem 17-05-2019
Elektryfikacja - spotkanie z Prezydentem 17-05-2019

Działki można dostać od Zarządu bezpłatnie, tj. bez wnoszenia całości opłaty inwestycyjnej

i przy zwolnieniu z opłaty ogrodowej przez 1 rok lub 2 lata użytkowania – w zależności

od zdegradowania { możliwe negocjacje z Zarządem ROD „Kalina”}.

(Oferowane działki są opuszczone i zaniedbane, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy ich użytkowników)

Jedyny warunek statutowy: jednorazowa wpłata „wpisowego” – 300 zł.

Sektor B:

działki Nr: 77, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 99, 100, 101, 106, 107, 109, 110, 116 ( sucha ), bez altanek, zaniedbane, zarośnięte, niektóre podmokłe, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy fizycznej nowego użytkownika i zainwestowaniu w działkę.

Sektor C:

działki zaniedbane, bez obiektów Nr : 168 (trójkąt), 168 B, 173 A, 184, 189, 192 (trójkąt),

 

Do zapłaty tylko jednorazowa opłata wpisowa 300 zł.

Sektor D:

działka numer 199, 238

Do zapłaty tylko jednorazowa opłata wpisowa 300 zł.

Uwaga:

Z dniem 31 maja br. zostaną rozwiązane umowy z kilkoma działkowcami, którzy przez okres 12 miesięcy nie uprawiali działki, więc po uprawomocnieniu się uchwał Zarządu w tej sprawie, w pierwszej połowie lipca będą nowe działki do uprawy na powyższych warunkach.

Położenie działek można zlokalizować w zakładce MAPY.

 

Stan na dzień 13-05-2019 r.

Stan na dzień 13-05-2019

Nr działki

Metraż

Imię i nazwisko

Kontakt

Cena

UWAGI

178
sek.C

303m2

Zdzisław Siedlecki

519 174 310

do uzgodnienia

Działka warzywna ze szklarnią i foliakiem. Drzewa i krzewy owocowe.

353
sek.F

308m2

Jan Krzeszowiec

81 747 74 57

do uzgodnienia

Altanka i tunel foliowy. Nasadzenia. Działka warzywna,

442
sek.H

300m2

Ewa Gadaj

513 386 296

do uzgodnienia

Działka z altanką i sucha piwnicą. Drzewa owocowe, przygotowana do rekreacji.

422
sek.H

296m2

Zofia Kozak

81 747 09 44

do uzgodnienia

Działka bez altanki

Zarząd informuje, że odsprzedaży podlega tylko własność działkowca, tj. altanka, urządzenia działkowe oraz nasadzenia na działce. Ziemia jest własnością Gminy Lublin, dzierżawioną n/p Księgi Wieczystej przez stowarzyszenie ogrodowe ROD „Kalina” w Lublinie i nie podlega sprzedaży.

Pomiędzy sprzedającym a kupującym należy spisać „Umowę przeniesienia prawa do działki” (druk dostępny TUTAJ lub w Zarządzie ROD „Kalina” przy ul. Zawilcowej 2 w każdy poniedziałek w godz. 1500- 1800), potwierdzonej następnie przez notariusza (potwierdzenie własnoręczności podpisu obu stron umowy) którą nabywca działki zobowiązany jest przedstawić w Zarządzie Stowarzyszenia przy ul. Zawilcowej 2 w Lublinie w celu zaakceptowania ”Umowy przeniesienia prawa do działki” przez Stowarzyszenie zarządzające Ogrodem.

 

Zarząd ROD ,,Kalina" składa Pani serdeczne podziękowania za bezinteresowne posprzątanie okolicy wejścia do sektoru ,,F" poza ogrodzeniem Ogrodu; za czas i wysiłek fizyczny poświęcony tej pracy.

Pełna treść pisma

USTALENIA (niektóre) Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ROD „Kalina” w Lublinie z dnia 23 marca 2019 r.

  • Zmiana stawki opłaty ogrodowej za rok 2019 ( z 0,56 zł/m2) na 0,72 zł/m2 od 24 marca 2019 r. (Uchwała Nr 5 Walnego Zebrania). Termin płatności : 31 maja 2019 r.
  • Obciążenie działkowców z sektoru „E” kosztami dodatkowego wywozu śmieci, zgromadzonych przez nich nielegalnie zimą, niezgodnie z Regulaminem Ogrodu. (Uchwała Nr 7 Walnego Zebrania)
  • Zmiany w Statucie stowarzyszenia ROD „Kalina” w Lublinie. (Uchwała nr 6 Walnego Zebrania)
  • Uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia o osobę p. Henryka Bącala. (Uchwała nr 3 Walnego Zebrania)
  • Nadanie p. radnemu Adamowi Osińskiemu Honorowego Członkostwa w stowarzyszeniu ROD „Kalina” w Lublinie. (Uchwała nr 1 Walnego Zebrania)
  • Podniesienie oprocentowania za nieterminowe opłaty z 7% do 14 %. (Zalecenie Komisji Rewizyjnej z wpisaniem do Regulaminu Ogrodowego)

Szczegóły, wraz z relacją

Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ROD "Kalina" została uchwalona opłata ogrodowa w wysokości 0,72zł za m2 użytkowanej działki.

Skan Uchwały nr 5

Zarząd ROD “Kalina” przypomina
o zakazie spalania odpadków i części roślin.
 
(podstawa prawna: ustawa o odpadach z 14.12.2012 r. – Dz.U.2013 poz. 21
oraz paragr. 85 Regulaminu ROD)
 

Łamiąc zakaz spalania na terenie ogrodu działkowego narażacie się Państwo na mandat karny (min. 50 zł) ze strony Straży Miejskiej, za co Zarząd ROD “Kalina nie ponosi odpowiedzialności.