Dyżury Zarządu ROD „Kalina”
w okresie zimowym 2018 / 2019
w poniedziałki w godz. 1500 – 1800

GRUDZIEŃ: 3, 10, 17 (17 grudnia później - od godz. 1700, posiedzenie Zarządu)

STYCZEŃ: 7, 21 (21 sztycznia później - od godz. 1700, posiedzenie Zarządu )

LUTY: 4, 18 (18 lutego później - od godz. 1700, posiedzenie Zarządu)

Stan na dzień 03-12-2018

Nr działki

Metraż

Imię i nazwisko

Kontakt

Cena

UWAGI

61

330m2

Danuta Gawot

do syna Macieja Gawota

790 733 334

do uzgodnienia 881 513 325

Altanka drewniana do remontu, drzewa i krzewy owocowe, byliny, grządki warzywne. Działka dość zaniedbana

269a

449m2

Elżbieta Zajęcka

507 063 924

do uzgodnienia

altanka, drzewa i krzewy owocowe, grządki warzywne

169a

386m2

Marian Klin

513 432 595

do uzgodnienia

Altanka drewniana w dobrym stanie, drzewa i krzewy owocowe, byliny kwiatowe, działka częściowo warzywna

178

303m2

Zdzisław Siedlecki

519 174 310

do uzgodnienia

Działka warzywna ze szklarnią i foliakiem. Drzewa i krzewy owocowe.

115

283m2

Zarząd ROD „Kalina”

511 176 601

400 zł

Działka zaniedbana z małą altanką. Nadaje się na działkę rekreacyjna i warzywną – po przekopaniu.

Zarząd informuje, że odsprzedaży podlega tylko własność działkowca, tj. altanka, urządzenia działkowe oraz nasadzenia na działce. Ziemia jest własnością Gminy Lublin, dzierżawioną n/p Księgi Wieczystej przez stowarzyszenie ogrodowe ROD „Kalina” w Lublinie i nie podlega sprzedaży.

Pomiędzy sprzedającym a kupującym należy spisać „Umowę przeniesienia prawa do działki” (druk dostępny TUTAJ lub w Zarządzie ROD „Kalina” przy ul. Zawilcowej 2 w każdy poniedziałek w godz. 1500- 1800), potwierdzonej następnie przez notariusza (potwierdzenie własnoręczności podpisu obu stron umowy) którą następnie nabywca działki zobowiązany jest przedstawić w Zarządzie Stowarzyszenia przy ul. Zawilcowej 2 w Lublinie w celu zaakceptowania ”Umowy przeniesienia prawa do działki” przez Stowarzyszenie zarządzające Ogrodem.

 

Oferowane działki są opuszczone i zaniedbane, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy ich nowych użytkowników.

Można je dostać od Zarządu bezpłatnie, tj. bez wnoszenia całości opłaty inwestycyjnej

i przy zwolnieniu z opłaty ogrodowej przez 1 rok lub 2 lata użytkowania – w zależności

od zdegradowania { możliwe negocjacje z Zarządem ROD „Kalina”}.

(Oferowane działki są opuszczone i zaniedbane, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy ich użytkowników)

Jedyny warunek statutowy: jednorazowa wpłata „wpisowego” – 300 zł.

SEKTOR A:

działka nr : 42 – podmakająca, bez altanki, częściowo zagospodarowana ( w przyszłym roku 2019 zostanie wykopany staw odwadniający okoliczne działki)

Sektor B:

działki : Nr 77, 82, 83, 86, 87, 99, 100, 101, 116, 119, 120, bez altanek, zaniedbane, zarośnięte, podmokłe, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy fizycznej nowego użytkownika i zainwestowaniu w działkę.

Sektor C:

działka Nr : 174, zaniedbana, bez obiektów.

Sektor D:

działki Nr : 232, 233, bez obiektów, zarośnięte.

Do zapłaty tylko jednorazowa opłata wpisowa 300 zł.

Oraz w sektorrze B:

sucha, ładna działka Nr : 115 z małą drewnianą altanką, obecnie zaniedbana. Koszt jednorazowy : 400 zł odstępnego dla poprzedniego użytkownika, 300 zł wpisowego, 250 zł opłaty inwestycyjnej.

Sektor C:

-kompleks zarośniętych trzciną nieużytków 159,160, 161, 162,162 a) – Ktoś chętny, niebojący się ciężkiej pracy, zainteresowany zrekultywowaniem którejś z działek, zostanie zwolniony z wszelkich opłat na 2 lata ( oprócz jednorazowego wpisowego 300 zł – pod warunkiem 1/3 postępu prac rekultywacyjnych w roku dzierżawy działki ).

działki Nr :  168 b, 173 a, 189, 192, 199 zaniedbane, bez obiektów. Do zapłaty tylko jednorazowa opłata wpisowa 300 zł.

Położenie działek można zlokalizować w zakładce MAPY.

Stan na dzień 20-11-2018 r.

 

Szanowni Państwo, zainteresowani realizacją elektryfikacji Ogrodu "Kalina"

Zainstalowanie energii elektrycznej w naszym Ogrodzie - niestety - odsuwa się w czasie z powodu przedłużających się procedur administracyjnych ( biurokratycznych) oraz dwukrotnego, niż zakładane, podrożenia kosztów projektu inwestorskiego elektryfikacji.

Aby energia elektryczna w Ogrodzie mogła zacząć funkcjonować w pierwszej połowie 2019 roku, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  1. Znaczne zwiększenie w budżecie Miasta kwoty dotacji na elektryfikację;

  2. Uzyskanie zgody Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na udzielenie stowarzyszeniu ROD „Kalina” pożyczki w kwocie 200.000 zł ;

  3. Ogłoszenie przez Wydział Inwestycji i Remontów UM przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji jeszcze w listopadzie br.

Warunki te zostaną rozstrzygnięte po wyborach samorządowych, tj. w pierwszej połowie listopada na sesji budżetowej Urzędu Miasta Lublin ( poprawki do budżetu).

Zarząd Rod "Kalina

W załączeniu zamieszczamy Oświadczenie Prezydenta Miasta ws. przyszłości ogrodów działkowych w Lublinie, która jest niezagrożona:

W związku z nieprawdziwymi informacjami przekazywanymi mieszkańcom, dotyczącymi przyszłości ogrodów działkowych zlokalizowanych na Podzamczu, informuje, że we wszystkich dokumentach planistycznych Miasta Lublin zapisano zachowanie i dalsze istnienie wszystkich ogrodów działkowych w Lublinie. (…)

Nabyte przez ogrody działkowe (z mocy prawa) prawo użytkowania oraz stosowne zapisy planistyczne (…) są gwarancją, że istniejące ogrody działkowe zlokalizowane w Lublinie są i będą! Dalszemu istnieniu ogrodów działkowych nic zatem nie zagraża, ponieważ chronią je ustawowo określone przepisy prawa (tj. ustawa o ogrodach działkowych) oraz prawo miejscowe (tj. przyjęte stosowne zapisy w planach przestrzennego zagospodarowania i studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego).

Pełna treść pisma (PDF)

INFORMACJA

z Walnego Zebrania stowarzyszenia ogrodowego ROD „Kalina” w Lublinie

w dniu 21 kwietnia 2018 r.

 

Uchwały Walnego Zebrania obowiązują wszystkich działkowców w ROD „Kalina” na podstawie art. 33 ustawy o rod z 13.12.1013 r.

 

Walne Zebranie członków stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „Kalina” w Lublinie odbyło się w sobotę 21 kwietnia br. o godz. 1030, tj. w drugim terminie, z powodu braku quorum w terminie pierwszym.

Na zebraniu gościli: Prezydent Miasta dr Krzysztof Żuk i Przewodniczący Rady Dzielnicy „Kalinowszczyzna”, panowie Adam Osiński i Paweł Babula.

Prezydent Krzysztof Żuk odniósł się do budowy Parku „Zawilcowa”, sąsiadującego z Ogrodem, i mającego bezpośredni wpływ na życie i przyszłość Ogrodu „Kalina”. Ponowił zapewnienie o oświetleniu i monitorowaniu sąsiedztwa Ogrodu po ostatecznym zbudowaniu ulicy Zawilcowej wraz z parkingami w roku 2019. Prezes Zarządu Halina Gaj-Godyńska podziękowała Prezydentowi za udzielenie Ogrodowi dotacji na oświetlenie Ogrodu.

 

Walne Zebranie jednogłośnie uchwaliło:

  1. Plan Pracy na rok 2018 i Preliminarz na rok 2018, związany z realizacją Planu Pracy.
  2. Realizację inwestycji pn. „Elektryfikacja i oświetlenie ROD „Kalina”.
  3. Upoważnienie Zarządu Stowarzyszenia do zaciągnięcia kredytu na brakującą część kwoty kosztów elektryfikacji, po uwzględnieniu dotacji Prezydenta Miasta z Biura Partycypacji Społecznych UM.
  4. Zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW na 200.000 zł na 4 lata.
  5. Spłatę pożyczki poprzez utworzenie funduszu celowego, opodatkowującego każdą działkę w równej kwocie kosztów elektryfikacji terenów wspólnych, rozłożona na 4 lata. (Zarząd ustali w terminie późniejszym - po przyjęciu kosztorysu wykonawczego inwestycji- kwotę partycypacji dla każdej działki i terminy jej wpłaty).
  6. Podwyższenie opłaty wpisowej do 300 zł i opłaty inwestycyjnej do 250 zł dla nowych użytkowników działek.
  7. Plan inwestycyjno-remontowy na rok 2018 i przeznaczenie na ten cel 0,16 zł z obowiązującej opłaty ogrodowej.

 

Przebieg Walnego Zebrania i treść podjętych uchwał znajduje się w Protokole z Walnego Zebrania na na naszej stronie internetowej w sekcji Dokumenty -> Dokumenty wewnętrzne.

Uzyskanie dotacji z Urzędu Miasta w kwocie 100 tys. zł na elektryfikację Ogrodu zostało poprzedzone intensywną, wielomiesięczną pracą Zarządu od jesieni 2017 r., m.in. niezliczoną ilością spotkań z władzami miasta i dyrektorami odpowiednich wydziałów UM oraz wizji lokalnych ”w terenie”. Na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty > Dokumenty wewnętrzne ROD Kalina  > Walne Zebranie 2018 prezentujemy zdjęcia ze spotkań m.in. w gabinecie Prezydenta Miasta z udziałem dyrektorów Wydziału Ochrony Środowiska UM, Wydziału Inwestycji i Remontów UM, Zarządu Dróg i Mostów oraz Biura Partycypacji Społecznych UM. W każdym z tych spotkań uczestniczyła wiceprzewodnicząca Rady Miasta, radna z naszego okręgu – pani Marta Wcisło, która organizowała te spotkania, jako konsekwentna rzeczniczka interesów działkowców z naszego Ogrodu, za co - tą drogą - serdecznie Jej dziękujemy.

Zarząd ROD „Kalina”

Wszystkie aktualne i archiwalne dokumenty dotyczące Walnych Zebrań pubikowane są

Zapraszamy do lektury!

Z dniem 1 marca 2018 r. przestaje funkcjonować konto bankowe Ogrodu w ING Bank Śląski.
Nowe, aktualne konto ROD "Kalina" w Getin Bank ma nr : 81 1560 0013 2006 7527 5000 0001

Jubileusz ROD "Kalina" - fotorelacja

W dniu 10 czerwca 2017 r. Rodzinny Ogród Działkowy “Kalina” w Lublinie obchodził swoje 40-lecie. Obchodom Jubileuszu udzielił swego Honorowego Patronatu Prezydent Miasta Lublin  p. Krzysztof Żuk oraz odznaczył Ogród Działkowy “Kalina”  grawertonem z okazji  Jubileuszu 700-lecia Miasta. Prezydent dr Krzysztof Żuk osobiście wręczył grawerton Zarządowi ROD “Kalina” podczas jubileuszowego festynu, a najstarszych stażem działkowców oraz panią prezes Ogrodu – Halinę Gaj-Godyńską odznaczył  Medalami Prezydenta Miasta Lublin. Na wniosek Zarządu Ogrodu “Kalina” prezydencki grawerton z okazji 700-lecia Miasta otrzymała także p. Marta Wcisło : radna Rady Miasta i jej Wiceprzewodnicząca, a jednocześnie Przewodnicząca Komitetu Honorowego Obchodów 40-lecia Ogrodu Działkowego “Kalina” w Lublinie. Medalem Prezydenta Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka odznaczony został także na wniosek ROD “Kalina” i Przewodniczącej Komitetu Honorowego Jubileuszu Ogrodu  - pan Adam Osiński, Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy “Kalinowszczyzna”, zasłużony dla dzielnicy oraz dla Ogrodu „Kalina”.

  Poniżej zdjęcie grawertonu, Medalu Prezydenta Miasta Lublin dla p. Haliny Gaj-Godyńskiej oraz relacja fotograficzna z jubileuszowego festynu.

Medal

40-lecie ROD "Kalina" - galeria 1/3

40-lecie ROD "Kalina" - galeria 2/3

40-lecie ROD "Kalina" - galeria 3/3

Relacja z Festynu Jubileuszowego ROD "Kalina" p.  Grażyny Hryniewskiej-Kalickiej  – Redaktor Naczelnej magazynu internetowego "Kolory Życia".

Poniżej film z wydarzenia. Czasy poszczególnych części:

Część oficjalna z wręczeniem medali przez prezydenta: 0 - 19:21

Konkurs dla dzieci: 19:21 - 55:30

Wyróżnienia dla zasłużonych dla ROD "Kalina" osób przez Zarząd: 55:30 - 1,07:12

Występ "Szyszkin band": 1,07:12 - 1,27:50

Wyróżnienia za najładniejsze działki: 1,27:50 - 1,49:18

Konkursy i występ "Gamma": od 1,49:18

W wieczornej Panoramie Lubelskiej pojawiła się krótka relacja z wydarzenia (od minuty 13).

pl 10 06 2017 21.30

Zarząd ROD “Kalina” przypomina
o zakazie spalania odpadków i części roślin.
 
(podstawa prawna: ustawa o odpadach z 14.12.2012 r. – Dz.U.2013 poz. 21
oraz paragr. 85 Regulaminu ROD)
 

Łamiąc zakaz spalania na terenie ogrodu działkowego narażacie się Państwo na mandat karny (min. 50 zł) ze strony Straży Miejskiej, za co Zarząd ROD “Kalina nie ponosi odpowiedzialności.