Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KALINA” w Lublinie

ogłasza licytację

zaniedbanych działek w naszym Ogrodzie w dniu 10 października 2022 r. o godz. 17.30

w budynku Zarządu przy ulicy Zawilcowej 2

1) działka nr 219 o powierzchni 288 m² w sektorze D. Działka zarośnięta jest niekoszoną od dawna trawą i chwastami. Na działce znajduje się jabłoń i wierzba. Działka ogrodzona jest z dwóch stron drewnianym płotem i panelami od strony alejki. Działka posiada przyłącze energetyczne.

Cena wywoławcza licytacji wynosi 3.100 zł.

Osoby przystępujące do licytacji obowiązane są wnieść wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej, tj. 600 zł płatne gotówką w kasie Zarządu ROD „Kalina” w dniu licytacji.

2) działka nr 359 o powierzchni 456 m² w sektorze F. Działka zarośnięta jest niekoszoną od dawna trawą i chwastami. Na działce znajduje się kontener na narzędzia i sprzęt działkowy w dobrym stanie oraz nasadzenia: 2 grusze, 3 czereśnie, jabłoń i rząd malin długości około 8 mb. Działka wyposażona jest w przyłącze energetyczne.

Cena wywoławcza licytowanej działki wynosi 3.400 zł.

Osoby przystępujące do licytacji obowiązane są wnieść wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, tj. 650 zł płatne gotówką w kasie Zarządu ROD „Kalina” w dniu licytacji.

()Nabywcy wylicytowanych działek zobowiązani są do wpłacenia dodatkowo kwoty 800 zł z tytułu wpisowego i opłaty inwestycyjnej w terminie do 17 października 2022 r. Na poczet wszystkich należności zaliczone zostanie wpłacone wadium.