Wiosenny przegląd działek na przełomie maja i czerwca 2022 r. w ROD „Kalina” wykazał wiele zaniedbań w samym zagospodarowaniu działek przez działkowców, jak też wiele uchybień regulaminowych wyrażających się głównie brakiem kompostowników i oznaczeń działek numerami porządkowymi. Wyniki przeglądu w liczbach według poszczególnych sektorów przedstawiają się następująco:

Sektor

Brak kompostownika

Brak widocznego numeru porządkowego

Brak rozpoczęcia prac wiosennych

Ocena od 0 do 2 w skali 1 do 5

A

3

8

0

0
B 18 20 13 14
C 14 8 6 14
D 14 7 2 6
E 17 6 5 5
F 21 6 4 16
H 9 9 1 0
Razem 96 64 31 55

W wyniku dokonanego przeglądu wypowiedziane zostały umowy dzierżawy 18 działkowcom. Ponadto wezwano dotychczas 11 działkowców do zagospodarowania swoich działek według wymogów Regulaminu Ogrodowego.

Działkowcy, którzy nie posiadają kompostowników i numerów porządkowych wezwani zostaną także do usunięcia tych uchybień regulaminowych. Powinni to uczynić bez wezwania najpóźniej w terminie do 15 października 2022 r.

 

Lublin, dnia 28 lipca 2022 r.

W wyniku dokonanego przeglądu wypowiedziane zostały umowy dzierżawy 18 działkowcom. Ponadto wezwano dotychczas 11 działkowców do zagospodarowania swoich działek według wymogów Regulaminu Ogrodowego.

Działkowcy, którzy nie posiadają kompostowników i numerów porządkowych wezwani zostaną także do usunięcia tych uchybień regulaminowych. Powinni to uczynić bez wezwania najpóźniej w terminie do 15 października 2022 r.

 

Lublin, dnia 28 lipca 2022 r.