Od Zarządu za odpłatnością 800 zł plus ewentualne zadłużenie z tytułu parcytypacji w kosztach elektryfikacji:

a) nr 70 bez obmiaru powierzchni (około 300 m kw.), zaniedbana, posiadająca według oświadczenia obecnego użytkownika przyłącze elektryczne o wartości 1.535 zł,

b) nr 71 bez obmiaru powierzchni (około 300 m kw.) , zaniedbana, bez żadnej infrastruktury,

c) nr 88 o powierzchni 300 m kw., zaniedbana, bez żadnej infrastruktury

d) nr 89 o powierzchni 300 m kw., zaniedbana, bez żadnej infrastruktury

Działki oferowane przez Zarząd są porośnięte trawą, chwastami, pokrzywami, a niektóre z nich trzciną. Wymagają wniesienia dużego nakładu pracy do ich zagospodarowania. Przyszli nabywcy tych działek zwolnieni zostaną z opłaty ogrodowej za 2022 rok. W/w działki znajdują się w części ogrodu położonej po prawej stronie ulicy Zawilcowej, po przeciwnej stronie Parku Zawilcowa. Posiadają oznakowanie właściwymi numerami na białym tle.