Wpłaty z tytułu opłaty ogrodowej należy wnosić na rachunek bankowy w:

Getin Bank nr 81 1560 0013 2006 7527 5000 0001

Wpłaty z tytułu parcytypacji, zaliczki na poczet zużycia prądu i należności za zużyty prąd należy wnosić na rachunek bankowy w:

Santander Bank nr 27 1090 2688 0000 0001 4753 5673

Na przelewach i dowodach wpłat należy wpisać nazwisko i imię, numer działki i tytuł wpłaty. Informacje te ułatwiają ewidencję wpłat i eliminują żmudne ustalanie tytułu wpłaty i nazwiska wpłacającego.

Bardzo prosimy o stosowanie się do powyższych wskazówek przy dokonywaniu wpłat bezgotówkowych.