Lublin, 20 marca 2021 r.

Szanowni Państwo,

po trzech latach starań o dotację na elektryfikację naszego Ogrodu, udało się nam wreszcie sfinalizować działania Zarządu w tej sprawie.

W ogromnym skrócie:

1. Staraniem Pani MARTY WCISŁO - wówczas wiceprzewodniczącej Rady Miasta Lublin, a obecnie poseł na Sejm RP ( członkini honorowej naszego Stowarzyszenia) Rada Miasta przyjęła projekt uchwały obywatelskiej i uchwaliła w dniu 17.X.2019 r. Uchwałę Nr 350/X/2019 ws. dotacji celowych z budżetu Miasta dla lubelskich stowarzyszeń ogrodowych.

2. Po wielu perypetiach formalno-prawnych i zmianie przez Prezydenta formuły dotacji z konkursowej na nieograniczone liczbowo wnioski z ogrodów działkowych Lublina ws. dofinansowania ich inwestycji – we wrześniu złożyliśmy wniosek o dofinansowanie elektryfikacji na kwotę ok. 711 tys. zł, przy wkładzie własnym 200 tys. zł, pochodzącym z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wg kosztorysu inwestycyjno-wykonawczego inwestycja miała kosztować prawie 940 tys. zł wraz z poniesionymi już wcześniej przez Stowarzyszenie kosztami (projekt wykonawczo-kosztorysowy - 27.521 zł oraz+ opłata przyłączeniowa PGE – 6.060 zł).

3. W dniu 21 października 2020 r. podpisaliśmy z Biurem Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta umowę na ww. wysokość dotacji z budżetu Miasta i przystąpiliśmy do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

4. Do Komisji przetargowej wpłynęło 10 ofert, z których wybrano lubelską firmę PROAmper, podejmującą się wykonać elektryfikację za 403.071 zł. Na taką też kwotę Zarząd Stowarzyszenia podpisał umowę z wykonawcą.

5. Spowodowało to jednak konieczność aneksowania umowy z Biurem Partycypacji Społecznej UM na wysokość dotacji, która w wyniku urealnienia kosztów będzie wynosiła 306.334 zł. Korekty wymagał też wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW, która ostatecznie wyniesie 96.474 zł + oprocentowanie 2% przez 2 lata jej spłaty. Wymagane przez WFOŚiGW zabezpieczenie pożyczki to: weksel własny in blaco w imieniu Stowarzyszenia ( § 31 pkt 7 Statutu ROD „Kalina”) oraz nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym.

6. Ostatnią czynnością, do której podjęcia obligowała Zarząd Uchwała nr 5/2018 Walnego Zebrania z 21 kwietnia 2018 r. było podjęcie przez Zarząd Uchwały Nr 8/2021 z 1.03.21 o ustaleniu wysokości pieniężnej każdej działki w partycypacji kosztów wspólnych inwestycji.

 

Przedstawiamy Państwu obydwie uchwały oraz kalkulację spłaty pożyczki w WFOŚiGW wraz z oprocentowaniem przez użytkowników 515 działek, obliczonej na 210 zł dla każdej działki.

Zarząd będzie spłacać pożyczkę w 6 ratach kwartalnych, poczynając od 30 czerwca 2021. Działkowcy, którzy zdecydują się na wpłaty ratalne, mogą je wpłacać co pół roku (4 raty przez 2 lata). Istnieje możliwość dokonania wpłaty jednorazowej lub z mniejszą częstotliwością niż 4 rat, tym bardziej, że kwota – w porównaniu do przewidywanej na początku roku – jest o połowę mniejsza i wynosi tylko 210 zł na każą działkę.

Elektryfikacja Ogrodu na koszt wspólny przewiduje położenie kabli na alejkach, zainstalowanie skrzynek rozdzielczych na alejkach ( 12 wejść do każdej skrzynki), i zainstalowanie 15 lamp ledowych oświetlających – na czujniki ruchu - wejścia do Ogrodu ( niektóre z monitoringiem). Elektryfikacja działek indywidualnych odbywa się na koszt własny, tj. pociągnięcie kabla od skrzynki rozdzielczej i zamontowanie podlicznika. Przyłączenia działki do sieci elektrycznej można dokonać samodzielnie lub zlecić wykonawstwo, w tym firmie PROAmper.

W celu zelektryfikowania indywidualnej działki należy zawrzeć z Zarządem umowę na korzystanie z własnego podlicznika.

Zakończenie inwestycji przewidywane jest na 30 września br. Prace ziemne ( położenie kabli i dalsze) rozpocznie się wkrótce, jednak w zależności od warunków atmosferycznych i podsuszenia terenu Ogrodu.

 

Więcej o projekcie TUTAJ

Dokumenty regulujące aspekty finansowe przedsięwzięcia wewnątrz Stowarzyszenia zostały uchwalone w 2018 roku i są dostępne TUTAJ

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Halina Gaj-Godyńska


Informacja o ratach na partycypację.

I rata - 53 zł - do 31. V.2021

II rata - 53 zł - do 31.XII.2021

III rata - 53 zł - do 31.V.2022 r.

IV rata - 51 zł - do 31.VIII.2022 r.

Nr konta 27 1090 2688 0000 0001 4753 5673

W treści przelewu wpisujemy: „partycypacja”, nr działki, nazwisko użytkownika, która rata.

Z powodu pandemii i zawieszenia dyżurów w Zarządzie, nie przyjmujemy wpłat gotówkowych w Zarządzie.