OPŁATA OGRODOWA ZA ROK 2021

Zarząd ROD „Kalina” informuje, iż na podstawie Uchwały Nr 5/2019 Walnego Zebrania z 23 marca 2019 opłata ogrodowa w roku 2021 nadal wynosi 0,72 zł / m2 powierzchni działki.

W związku z odwołaniem dyżurów Zarządu wskutek pandemii koronawirusa, prosimy wnosić opłaty przelewem lub przekazem pocztowym na konto ROD „Kalina”

nr 81 1560 0013 2006 7527 5000 0001

Statutowy termin płatności opłaty ogrodowej upływa w dniu 31 maja br.

Odsetki od nieterminowych opłat wynoszą 14%.

 

Opłatę ogrodową za rok 2021 prosimy wpłacać przelewem do 31 maja 2021 r. na konto podstawowe ROD „Kalina o numerze: 81 1560 0013 2006 7527 5000 0001 (Getin Bank)

Z powodu pandemii i zawieszenia dyżurów w Zarządzie, nie przyjmujemy wpłat gotówkowych w Zarządzie.