Szanowni Państwo Działkowcy!

Prosimy o zagłosowanie jak największej liczby Osób, (także Osób niepełnoletnich za pisemną zgodą rodziców) na projekty w Budżecie Obywatelskim Miasta Lublin na rok 2021.
Jesteśmy zainteresowani, aby Miasto mogło zakupić ODŁOWNIE na dzikie zwierzęta ( dziki w naszym Ogrodzie), oraz abyśmy mogli korzystać z bezpłatnej sterylizacji naszych zwierząt domowych, w tym ogrodowych kotów.

Budżet Obywatelski 17 edycja – na rok 2021
głosowanie 15 – 28 października 2020 r.
w każdym Biurze Obsługi Mieszkańców
lub
głosowanie przez Internet:
https://lublin.budzet-obywatelski.eu/

Prosimy wybrać 2 projekty Ogólnomiejskie w interesie naszego Ogrodu Działkowego „Kalina”
oraz
2 projekty Dzielnicowe – w zależności od Waszych preferencji, np. projekt dla dzielnicy „Kalinowszczyzna” D- Nasza Kalinowszczyzna – remonty ulic i chodników na Kalinowszczyźnie:

kategoria: OGÓLNOMIEJSKIE:


O-22. Dziki zwierz - nie taki dziki – m.in. zakup odłowni na dziki i sarny
O-28. Sterylizacja, kastracja, czipowanie psów i kotów m. Lublina

Kategoria: DZIELNICOWE:


D-92. NASZA KALINOWSZCZYZNA (remonty ulic i chodników)
D- … (dowolny)…………..