Działki można dostać od Zarządu bezpłatnie, tj. bez wnoszenia całości opłaty inwestycyjnej

i przy zwolnieniu z opłaty ogrodowej przez 1 rok lub 2 lata użytkowania – w zależności

od zdegradowania { możliwe negocjacje z Zarządem ROD „Kalina”}.

(Oferowane działki są opuszczone i zaniedbane, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy ich użytkowników)

Jedyny warunek statutowy: jednorazowa wpłata „wpisowego” – 300 zł.

Sektor A:

działka 44 - obecnie zarośnięta, bez obiektów

Sektor B:

Zrekultywowana wstępnie (poprzez nawiezioną ziemię) działka nr 74.

Działki sektor B

Sektor C:

dla odważnych - działki ( 125 A, 125 B, 125 C, 130, 126, 127, 134, 135, 136, 137, 139,140, 144) obniżone o ok. 1,5 m w stosunku do otoczenia, podmakające podczas nieczęstych obecnie intensywnych opadów, porzucone wraz z altankami przez użytkowników przed kilkunastoma laty, kiedy poziom wód gruntowych był wyższy, ale przez kilkanaście lat suszy nie zalewany przez Bystrzycę, porośnięte trzciną (obecnie wykoszoną – vide zdjęcia). Altanki do remontu. Możliwość nawiezienia ziemi i podwyższenia poziomu działek.

Zwolnienie z opłat ogrodowych przez 2 lata. Obowiązuje jedynie jednorazowa opłata – wpisowe – 300 zł.

 

 

Położenie działek można zlokalizować w zakładce MAPY i samodzielnie obejrzeć w Ogrodzie.

 

Stan na dzień 01-10-2020 r.