Stan na dzień 24-09-2020

Nr działki

Metraż

Imię i nazwisko

Kontakt

Cena

UWAGI

32
sek. A

366m2

Halina Kuzioła

Grzegorz Kuzioła
tel. 792 259 192

do uzgodnienia

Altanka drewniana, Dwa foliaki, pojemnik na deszczówkę, krzewy i drzewa owocowe, działka warzywna.

Zarząd informuje, że odsprzedaży podlega tylko własność działkowca, tj. altanka, urządzenia działkowe oraz nasadzenia na działce. Ziemia jest własnością Gminy Lublin, dzierżawioną n/p Księgi Wieczystej przez stowarzyszenie ogrodowe ROD „Kalina” w Lublinie i nie podlega sprzedaży.

Pomiędzy sprzedającym a kupującym należy spisać „Umowę przeniesienia prawa do działki” (druk dostępny TUTAJ lub w Zarządzie ROD „Kalina” przy ul. Zawilcowej 2 w każdy poniedziałek w godz. 1500- 1800), potwierdzonej następnie przez notariusza (potwierdzenie własnoręczności podpisu obu stron umowy),

Następnie nabywca działki zobowiązany jest przedstawić w Zarządzie Stowarzyszenia przy ul. Zawilcowej 2 w Lublinie w celu zaakceptowania przeniesienia prawa do działki przez Stowarzyszenie zarządzające Ogrodem i podpisania umowy dzierżawy działki.