Działki można dostać od Zarządu bezpłatnie, tj. bez wnoszenia całości opłaty inwestycyjnej

i przy zwolnieniu z opłaty ogrodowej przez 1 rok lub 2 lata użytkowania – w zależności

od zdegradowania { możliwe negocjacje z Zarządem ROD „Kalina”}.

(Oferowane działki są opuszczone i zaniedbane, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy ich użytkowników)

Jedyny warunek statutowy: jednorazowa wpłata „wpisowego” – 300 zł.

Sektor B:

nieużytkowana działka 138 z altanką murowaną (zdjęcie)

Działka 1389

Sektor C:

działki : Nr 232, 233 bez altanki, bardzo zaniedbana, zarośnięta, podmakająca w okresie ulew, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy fizycznej nowego użytkownika i zainwestowaniu w działkę.

Do zapłaty tylko jednorazowa opłata wpisowa 300 zł.

 

Położenie działek można zlokalizować w zakładce MAPY i samodzielnie obejrzeć w Ogrodzie.

 

Stan na dzień 14-09-2020 r.