W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w kraju zawieszeniu uległy wszelkie spotkania, w tym spotkania służbowe w Urzędzie Miasta. Wyznaczone na dzień 13 marca br. pierwsze spotkanie komisji rozstrzygającej konkurs na dofinansowanie modernizacji rodzinnych ogrodów działkowych, zostało odwołane z powodu zakazu zgromadzeń i spotkań służbowych.

Wg informacji Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta 24 lubelskie ogrody działkowe złożyły 37 wniosków o dofinansowanie różnych inwestycji modernizujących te ogrody. Niektóre z ogrodów złożyły po 3 do 5 aplikacji o dotacje na inwestycje ogrodowe.

Wniosek ROD „Kalina”, umieszczony jako pierwszy na liście wnioskodawców, mający duże szanse na realizację ze względu na zaawansowanie dokumentacyjne, musi czekać – tak jak wszystko w naszym kraju ( i na świecie), aż epidemia wirusa osłabnie.

A tak bardzo liczyliśmy na wreszcie szybkie ( bo po 3 latach czekania i borykania się ze sformalizowaniem dotacji przez UM) sfinalizowanie elektryfikacji, która także umożliwiłaby nam m.in. zabezpieczenie ogrodzenia przed inwazją dzików i saren w postaci założenia „eklektycznego pastucha”. Niestety, ... znowu czekamy.