U W A G A !

zimowa przerwa

w odbiorze śmieci

od 1 grudnia 2019 do 31 marca 2020 r.

W przerwie zimowej prosimy nie gromadzić śmieci na miejscu ustawiania kontenerów ani w innych punktach Ogrodu.

 

Jeśli, mimo ww. ogłoszenia powtórzy się sytuacja z poprzedniej zimy i nielegalnie zgromadzicie Państwo śmieci w okolicach bramy, Zarząd będzie zmuszony za ich wywóz obciążyć Działkowców w sek. „E” i „F” - tak jak w roku 2019.

Zależy to tylko od odpowiedzialności Działkowców i ich kultury osobistej .