Stan na dzień 07-10-2019

Nr działki

Metraż

Imię i nazwisko

Kontakt

Cena

UWAGI

172

295m2

Tomasz Siedlecki

519 174 310

do uzgodnienia

Działka rekreacyjna z murowaną altanką; drzewa, krzewy owocowe i ozdobne.

Zarząd informuje, że odsprzedaży podlega tylko własność działkowca, tj. altanka, urządzenia działkowe oraz nasadzenia na działce. Ziemia jest własnością Gminy Lublin, dzierżawioną n/p Księgi Wieczystej przez stowarzyszenie ogrodowe ROD „Kalina” w Lublinie i nie podlega sprzedaży.

Pomiędzy sprzedającym a kupującym należy spisać „Umowę przeniesienia prawa do działki” (druk dostępny TUTAJ lub w Zarządzie ROD „Kalina” przy ul. Zawilcowej 2 w każdy poniedziałek w godz. 1500- 1800), potwierdzonej następnie przez notariusza (potwierdzenie własnoręczności podpisu obu stron umowy) którą nabywca działki zobowiązany jest przedstawić w Zarządzie Stowarzyszenia przy ul. Zawilcowej 2 w Lublinie w celu zaakceptowania ”Umowy przeniesienia prawa do działki” przez Stowarzyszenie zarządzające Ogrodem.

Są to warunki ustawowe, pozwalające zgodnie z prawem „odsprzedać” działkę innej osobie.