18-10-2019

W dniu dzisiejszym, tj. 17 października 2019 r., Rada Miasta podjęła uchwałę o określeniu trybu postępowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym na obszarze miasta Lublin dotacji celowych z budżetu miasta, sposobu ich rozliczania i kontroli zleconych zadań.
W praktyce chodzi o możliwość dotowania przez Miasto Lublin zadań inwestycyjnych w 80 % ich kosztów, służących modernizacji lub rewitalizacji ogrodów działkowych, które wygrają w konkursie wniosków, zgłoszonych w tej sprawie. Po wpisaniu do projektu uchwały budżetowej Lublina na rok 2020 kwoty maksymalnej dotacji i przegłosowaniu jej przez Radę Miasta w grudniu br., prezydent Krzysztof Żuk ogłosi otwarty konkurs na nabór wniosków o przyznanie dotacji na ściśle określony projekt inwestycyjny z realizacją na rok przyszły.
Nasz Ogród złoży wniosek ws. dotacji do elektryfikacji ROD „Kalina”. Mamy duże szanse, aby wygrać ten konkurs, bowiem zaawansowanie przygotowania do inwestycji jest na poziomie 95 % wymagań. Wkład własny wynoszący 20 % kosztów tej inwestycji zamierzamy pokryć z pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zagwarantował nam kredyt na rok bieżący, do czego Zarząd Stowarzyszenia został zobowiązany przez Uchwałę nr 7 Walnego Zebrania w roku 2017. Wniosek ten będziemy zapewne musieli ponowić w roku bieżącym.
Ze względu na brak możliwości uzyskania dotacji z Gminy Lublin w tym roku z powodu poszukiwania przez Prezydenta formuły prawnej na sformalizowanie sposobu dofinansowania stowarzyszenia ogrodowego (który to problem właśnie został rozwiązany w dniu dzisiejszym wzmiankowaną uchwałą Rady Miasta Lublin) – realizacja elektryfikacji przesunie się ponownie. Miejmy nadzieję, że uda się ją sfinalizować w I połowie 2020 roku.
Po dwóch latach zabiegów w tej sprawie, dzięki zaangażowaniu członkini honorowej naszego stowarzyszenia ogrodowego ROD „Kalina” – pani Marty Wcisło, wiceprzewodniczącej Rady Miasta, a obecnie Poseł na Sejm RP, a także przychylności Pana Prezydenta udało się stworzyć bezpieczną prawnie formułę prawną, zastosowaną w innych miastach w Polsce, która otwiera możliwość ubiegania stowarzyszeń ogrodowych o dotacje w swoich samorządach terytorialnych. Dzięki Pani Poseł powstał komitet inicjatywny, który złożył projekt omawianej uchwały w dniu dzisiejszym pod obrady X sesji Rady Miasta Lublin, i który to projekt został uchwalony większością głosów Państwa Radnych.
Dziękuję Państwu działkowcom i mieszkańcom Lublina, którzy w ekspresowym tempie zebrali ponad 2000 głosów popierających projekt uchwały, będący projektem obywatelskim.
Poniżej pismo komitetu inicjatywnego do Przewodniczącego Rady Miasta Lublin oraz fragment porządku obrad X sesji Rady Miasta Lublin z dnia 17.X.2019.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Halina Gaj-Godyńska

Pismo ws. przyjęcia uchwaly do porządku obrad X sesji RM

Porządek obrad X sesji Rady Miasta 17.X.2019

08-10-2019

Szanowni Państwo,

W dniu 7 października odbyła się w lubelskim Ratuszu konferencja prasowa Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Lublin – pani Marty Wcisło, która wraz z Prezydentem Żukiem przedstawiła założenia projektu Uchwały Rady Miasta "ws. określenia trybu postępowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym, prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta Lublin, dotacji celowych z budżetu miasta Lublin, sposobu ich rozliczenia i kontroli dokonywanych zadań".

Wspólnie z całym środowiskiem lubelskich działkowców staramy się, aby ta uchwała została podjęta na najbliższej sesji Rady Miasta w dniu 17 października 2019 r. W następstwie podjęcia uchwały Prezydent Miasta ogłosi konkurs na wnioski stowarzyszeń ogrodowych ws. modernizacji zarządzanych przez nich ogrodów, które mogą pokryć do 80 % wysokości kosztów zwycięskiego wniosku. ROD „Kalina” zgłosi projekt elektryfikacji Ogrodu, który od 2 lat nie może dojść do skutku. Wśród innych ogrodów działkowych w Lublinie nasz Ogród ma największe szanse na wygranie tego konkursu i uzyskanie dotacji na rok 2020 w wysokości do 80 % wartości inwestycji po przetargu na wykonawstwo, bowiem jesteśmy doskonale przygotowani dokumentacyjnie i organizacyjnie.

Projekt uchwały Rady Miasta, autorstwa pani Marty Wcisło, jako projekt środowiska działkowego jest projektem obywatelskim, wymagającym poparcia społecznego jak największą liczbą podpisów osób zainteresowanych modernizacją ogrodu działkowego. Natychmiast, bo w dniu dzisiejszym przystąpiliśmy do zbierania podpisów pod projektem uchwały RM, aby zdążyć dołączyć je do ww. projektu na sesję Rady Miasta w dniu 17 października br. Wzywamy wszystkich Państwa Działkowców w naszym Ogrodzie do składania takich podpisów oraz zbierania ich wśród rodziny i znajomych, zameldowanych w Lublinie.

Listy z podpisami prosimy składać w Zarządzie ROD „Kalina” w najbliższy poniedziałek 14 października br. lub wrzucać je do skrzynki pocztowej umieszczonej na furtce w ogrodzeniu budynku Zarządu przy ul. Zawilcowej 2 do 16 października.

Od naszej wspólnej operatywności zależy czy uchwała Rady Miasta zostanie podjęta, ponieważ wymaga to dołączenia ponad 300 podpisów mieszkańców Lublina. Wierzę, że zależy Państwu na pierwszym kroku modernizacji Ogrodu, tj. zelektryfikowaniu go po to m.in., aby móc następnie przystąpić do melioracji, która wymaga prądu do systemu pomp, odprowadzających do Bystrzycy wody opadowe i podskórne.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Halina Gaj-Godyńska

 

Apel do Państwa o zbieranie podpisów

Projekt uchwały Obywatelskiej

Lista do zbierania podpisów pod projektem uchwały