Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina”

ogłasza licytację

zaniedbanej działki w naszym Ogrodzie:

w dniu 14 października o godzinie 1730

w budynku Zarządu przy ul. Zawilcowej 2

Nr 150 o powierzchni 327 m2 w sektorze C. Na działce znajduje się drewniana altanka w stanie dobrym, kilka starych drzew owocowych: 2 śliwy, 2 jabłonie, 2 wiśnie oraz 6 krzewów czarnej porzeczki. Cała działka zarośnięta jest niekoszona od dawna trawą i chwastem. (vide: zdjęcia) Brak jakichkolwiek upraw i kompostownika. Wartość działki została wyceniona przez Inwentaryzacyjną Komisję Ogrodową na 2.500 zł, co stanowi cenę wywoławczą licytacji.

 

Na podstawie art. 42 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13.12.2013 r. kwoty uzyskane w toku licytacji zostaną wypłacone poprzednim użytkownikom działek, po potrąceniu ewentualnie zaległej opłaty ogrodowej oraz kosztów przekazu pieniężnego.

Działki można obejrzeć w Ogrodzie w ciągu dnia w dowolnym czasie.

Z osobą, która w wyniku licytacji uzyska prawo do wybranej działki, zostanie podpisana „Umowa dzierżawy działkowej”. Oprócz wylicytowanej kwoty, osoba ta będzie zobowiązana do wniesienia jednorazowej opłaty wpisowej wynoszącej 300 zł i opłaty inwestycyjnej w wysokości 250 zł.

Lublin, 14 sierpnia 2019 r.