Stan na dzień 29-07-2019

Nr działki

Metraż

Imię i nazwisko

Kontakt

Cena

UWAGI

78

312m2

Małgorzata Szafranek

602 205 465

do uzgodnienia

Działka warzywna z z altanka i szklarnią.

286

325m2

Zofia Ostrowska

81 424 40 55
(po godz. 1800)

do uzgodnienia

Altanka drewniana, tunel foliowy, drzewa owocowe, kwiaty.

Zarząd informuje, że odsprzedaży podlega tylko własność działkowca, tj. altanka, urządzenia działkowe oraz nasadzenia na działce. Ziemia jest własnością Gminy Lublin, dzierżawioną n/p Księgi Wieczystej przez stowarzyszenie ogrodowe ROD „Kalina” w Lublinie i nie podlega sprzedaży.

Pomiędzy sprzedającym a kupującym należy spisać „Umowę przeniesienia prawa do działki” (druk dostępny TUTAJ lub w Zarządzie ROD „Kalina” przy ul. Zawilcowej 2 w każdy poniedziałek w godz. 1500- 1800), potwierdzonej następnie przez notariusza (potwierdzenie własnoręczności podpisu obu stron umowy) którą nabywca działki zobowiązany jest przedstawić w Zarządzie Stowarzyszenia przy ul. Zawilcowej 2 w Lublinie w celu zaakceptowania ”Umowy przeniesienia prawa do działki” przez Stowarzyszenie zarządzające Ogrodem.