Działki można dostać od Zarządu bezpłatnie, tj. bez wnoszenia całości opłaty inwestycyjnej

i przy zwolnieniu z opłaty ogrodowej przez 1 rok lub 2 lata użytkowania – w zależności

od zdegradowania { możliwe negocjacje z Zarządem ROD „Kalina”}.

(Oferowane działki są opuszczone i zaniedbane, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy ich użytkowników)

Jedyny warunek statutowy: jednorazowa wpłata „wpisowego” – 300 zł.

Sektor B:

działki : Nr 77, 86, 87, 88, 89, 90, 99, 100, 101, 106, 107, 109, 110, 116 bez altanek, zaniedbane, zarośnięte, niektóre podmokłe, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy fizycznej nowego użytkownika i zainwestowaniu w działkę.

Sektor C:

działki zaniedbane, bez obiektów Nr : 162 a, 168 (trójkąt), 168 B, 173 A, 189

 

Do zapłaty tylko jednorazowa opłata wpisowa 300 zł.

Sektor D:

działka numer 199, 238, 236, 241a

(działka nr 240 po 10 sierpnia br., działka nr 174B po 17 siepnia br.)

Do zapłaty tylko jednorazowa opłata wpisowa 300 zł.

 

Uwaga:

W dniu 19 sierpnia o godzinie 1700 w Zarządzie Ogrodu przy ul. Zawilcowej 2 odbędzie się licytacja działek nr 96 i 421. Cena wywoławcza zostanie podana po wycenie działek przez Komisję Inwentaryzacyjną.

Położenie działek można zlokalizować w zakładce MAPY.

 

Stan na dzień 27-07-2019 r.