Stan na dzień 09-10-2018

Nr działki

Metraż

Imię i nazwisko

Kontakt

Cena

UWAGI

61

330m2

Danuta Gawot

do syna Macieja Gawota

790 733 334

do uzgodnienia 881 513 325

Altanka drewniana do remontu, drzewa i krzewy owocowe, byliny, grządki warzywne. Działka dość zaniedbana

429

304m2

Emila Szaub

do Marii Szaub (synowa)

790 733 334

do uzgodnienia

 Altanka drewniana, drzewa i krzewy owocowe, grządki warzywne

Zarząd informuje, że odsprzedaży podlega tylko własność działkowca, tj. altanka, urządzenia działkowe oraz nasadzenia na działce. Ziemia jest własnością Gminy Lublin, dzierżawioną n/p Księgi Wieczystej przez stowarzyszenie ogrodowe ROD „Kalina” w Lublinie i nie podlega sprzedaży.

Pomiędzy sprzedającym a kupującym należy spisać „Umowę przeniesienia prawa do działki” (druk dostępny TUTAJ lub w Zarządzie ROD „Kalina” przy ul. Zawilcowej 2 w każdy poniedziałek w godz. 1500- 1800), potwierdzonej następnie przez notariusza (potwierdzenie własnoręczności podpisu obu stron umowy) którą następnie nabywca działki zobowiązany jest przedstawić w Zarządzie Stowarzyszenia przy ul. Zawilcowej 2 w Lublinie w celu zaakceptowania ”Umowy przeniesienia prawa do działki” przez Stowarzyszenie zarządzające Ogrodem.