Szanowni Państwo, zainteresowani realizacją elektryfikacji Ogrodu "Kalina"

Zainstalowanie energii elektrycznej w naszym Ogrodzie - niestety - odsuwa się w czasie z powodu przedłużających się procedur administracyjnych ( biurokratycznych) oraz dwukrotnego, niż zakładane, podrożenia kosztów projektu inwestorskiego elektryfikacji.

Aby energia elektryczna w Ogrodzie mogła zacząć funkcjonować w pierwszej połowie 2019 roku, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  1. Znaczne zwiększenie w budżecie Miasta kwoty dotacji na elektryfikację;

  2. Uzyskanie zgody Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na udzielenie stowarzyszeniu ROD „Kalina” pożyczki w kwocie 200.000 zł ;

  3. Ogłoszenie przez Wydział Inwestycji i Remontów UM przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji jeszcze w listopadzie br.

Warunki te zostaną rozstrzygnięte po wyborach samorządowych, tj. w pierwszej połowie listopada na sesji budżetowej Urzędu Miasta Lublin ( poprawki do budżetu).

Zarząd Rod "Kalina