Stan na dzień 23-07-2018

Nr działki

Metraż

Imię i nazwisko

Kontakt

Cena

UWAGI

226

310m2

Barbara Figiel
(kontakt, Andrzej Figiel)

607 151 139

do uzgodnienia

(ok 1.000zł)

Altanka murowana z suchą piwnicą do gruntownego remontu. Działka zaniedbana

Zarząd informuje, że odsprzedaży podlega tylko własność działkowca, tj. altanka, urządzenia działkowe oraz nasadzenia na działce. Ziemia jest własnością Gminy Lublin, dzierżawioną n/p Księgi Wieczystej przez stowarzyszenie ogrodowe ROD „Kalina” w Lublinie i nie podlega sprzedaży.

Pomiędzy sprzedającym a kupującym należy spisać „Umowę przeniesienia prawa do działki” (druk dostępny TUTAJ lub w Zarządzie ROD „Kalina” przy ul. Zawilcowej 2 w każdy poniedziałek w godz. 1500- 1800), potwierdzonej następnie przez notariusza (potwierdzenie własnoręczności podpisu obu stron umowy) i obowiązkowo przedstawić ją przez nabywcę działki w Zarządzie Stowarzyszenia przy ul. Zawilcowej 2 w Lublinie (poniedziałki –w godz. 1500-1800).