Oferowane działki są opuszczone i zaniedbane, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy ich nowych użytkowników.

Można je dostać od Zarządu bezpłatnie, tj. bez wnoszenia całości opłaty inwestycyjnej

i przy zwolnieniu z opłaty ogrodowej przez 1 rok lub 2 lata użytkowania – w zależności

od zdegradowania { możliwe negocjacje z Zarządem ROD „Kalina”}.

(Oferowane działki są opuszczone i zaniedbane, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy ich użytkowników)

Jedyny warunek statutowy: jednorazowa wpłata „wpisowego” – 300 zł.

Sektor A:

działka 42 – zaniedbana , altanka (odpłatnie) do remontu

 

Sektor B:

działki :

Nr 70, 71, 76, 77, 82, 83, 86, 87, 92, 93, , 99, 100, 101, 116, 119, 120, 121, 122, bez altanek, zaniedbane, zarośnięte, podmokłe, ale do odzyskania przy większym nakładzie pracy fizycznej nowego użytkownika i zainwestowaniu w działkę.

działka 96 – altanka murowana do remontu.

Do zapłaty tylko jednorazowa opłata wpisowa 300 zł.

 

Sektor C:

-kompleks zarośniętych trzciną nieużytków

- 123, 140, 141, 142, 160, 162 a) – Ktoś chętny, niebojący się ciężkiej pracy, zainteresowany zrekultywowaniem którejś z działek, zostanie zwolniony z wszelkich opłat na 2-3 lata ( oprócz jednorazowego wpisowego 300 zł – pod warunkiem postępu prac rekultywacyjnych w roku 2018 i następnych).

działki Nr : 163, 164, 165 a, 166 a, 167a 168, 168 c, 170, 173 a, 174 b, 184, 187, 189, 192, zaniedbane, bez obiektów.

Do zapłaty tylko jednorazowa opłata wpisowa 300 zł.

 

Sektor D:

działka Nr: 199, 209 - bez altanki, zaniedbana.

Sektor F:

 działka 343 – bez altanki, działka warzywna.

Położenie działek można zlokalizować w zakładce MAPY.

Stan na dzień 07-05-2018 r.